Valdybos nariai

Prof. Dr. Nijolė Savickienė

Prezidentė

Prof. Dr. Danielius Serapinas

Valdybos narys

Prof. Habil. Dr. Alvydas Laiškonis

Garbės narys

Jurgita Šiupšinskaitė

Valdybos narė

Indrė Skorupskienė

Valdybos narė

Sigita Vaičiūnienė

Valdybos narė